• Map
  • Wall
Add Friend
  • Meet
  • Add to likes
  • Say Hello
  • Send eCard
  • Send a Gift
  • Share
About Me
's fuireach anns an t-eilean sgitheanach - tha sin math...aig Sabhal Mor Ostaig a deanamh an cursa TBh - math cuideach - tha mi air a bhith comhla ris an companach Criag fad 10 bliadhna a nis - tha sin nas s' fhearr na math gun teagamh...tha cat againn...'s toigh leum seinn 's sin agaibh e!