• Map
  • Wall
  • Meet
  • Add to likes
  • Say Hello
  • Send eCard
  • Send a Gift
  • Share
About Me
im a smoker i hate school i like to get ****ed im a bit of a **** i hate teachers i like cars i like fixin things